เมื่อกลุ่มเส้นใย (mycelia) ของเชื้อราย่อยสลายวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ผลที่ได้รวมตัวยึดแน่นติดกันโดยกลุ่มเส้นใยเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายพรมหรือเสื่อ ซึ่งสามารถเจริญในแม่พิมพ์จนกลายเป็นกล่องบรรจุสิ่งของ

ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้บริษัท Ecovative Design ใน Green Island ของนิวยอร์กผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเชื้อราหลายชนิด ขั้นตอนการผลิตเริ่มจากเพิ่มปริมาณวัสดุพืช (plant materials) แล้วทำให้ปลอดเชื้อ (sterilized) แล้วผสมกับสารอาหารและทำให้เย็น หลังจากนั้นเติมกลุ่มเส้นใยของเชื้อราลงไป ด้วยความสามารถในการเจริญอย่างรวดเร็วของกลุ่มเส้นใยของเชื้อรา ทำให้ในเวลาไม่นานวัสดุพืชเต็มไปด้วยกลุ่มเส้ยใยของเชื้อราเป็นล้านๆ เส้น แล้วนำไปเจริญในแม่พิมพ์ตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ หลังจากนั้นทำให้ร้อนและแห้งเพื่อฆ่าและหยุดการเจริญของกลุ่มเส้นใยของเชื้อรา โดยระยะเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้นใช้เวลาน้อยกว่า 5 วัน และผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ ไม่เป็นพิษ ทนต่อไฟ น้ำ แสง UV ไม่ปล่อยสารระเหย และย่อยสลายได้ภายใน 180 วันโดยเชื้อจุลินทรีย์ นอกจากนี้กลุ่มเส้นใยที่ใช้ในการผลิตมีราคาถูกเนื่องจากสามารถเพิ่มจำนวนในเนื้อที่ที่ไม่จำเป็นต้องอุดมสมบูรณ์ เช่น ไม่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ ไม่ต้องการแสงแดด ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ดังนั้นทำให้การใช้เชื้อราแทนพลาสติกช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในขณะนี้บริษัท Ecovative หวังที่จะใช้วิธีนี้แทนพลาสติกและโฟมที่มีใช้กันในตลาดทั้งหมด โดยมีคณะนักวิจัยจาก Union College นำโดย Steve Horton และ Ronald Bucinell ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา เช่น ทีม Horton กำลังปรับปรุงเชื้อราสายพันธุ์หนึ่งซึ่งบริษัท Ecovative ใช้ในการผลิต เช่น ทำให้มันเจริญเร็วขึ้น

ที่มา : Union College (2013, March 12). Fungi may be able to replace plastics one day. ScienceDaily. Retrieved March 22, 2013, from http://www.sciencedaily.com­ /releases/2013/03/130312120811.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป