ชาวเกาะลิบง จังหวัดตรังมีวิธีจับกุ้งที่มีลักษณะเฉพาะ คือ จะทำการจับในช่วงหัวค่ำของคืนวันแรมและขึ้น 3-5 ค่ำ และย่ำรุ่งของคืนวันแรมและขึ้น 13-15 ค่ำ และใช้อุปกรณ์ในการจับกุ้งที่เรียกว่า ไม้แทงกุ้ง ซึ่งทำจากร่มเก่าๆ โดยด้ามของร่มนำมาทำด้ามจับของไม้แทงกุ้งและก้านของร่มนำมาทำส่วนเป็นเหล็กแหลมๆ ของไม้แทงกุ้ง ข้อดีของการจับกุ้งโดยใช้ไม้แทงกุ้งของชาวลิบง คือจะไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบเพราะไม้แทงกุ้งจะจับเฉพาะกุ้งที่เป็นเป้าหมายและจับกุ้งได้แค่ครั้งละ 1 ตัวเท่านั้น

ที่มา : อัญรัตน์  เสียมไหม. "ไม้แทงกุ้ง เครื่องมือแห่งภูมิปัญญากับการจัดการทรัพยากรในแนวหญ้าทะเล" BRT Magazine. ฉบับที่ 26 (ธ.ค. 2551) : 14.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป