สาหร่ายทะเลหรือ Seaweeds เป็นอาหารหลักของปลาทะเลและหอยทะเลหลายชนิด แบ่งออกได้เป็น 4 พวกใหญ่ๆ ตามสีของมัน คือ สาหร่ายสีแดง สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และสาหร่ายสีน้ำตาล สามารถสร้างอาหารเองจากการสังเคราะห์แสง มีรูปร่างที่หลากหลาย เช่น สาหร่ายสกุล Sargassum จะมีรูปร่างคล้ายใบไม้ สกุล Turbinaria คล้ายกระบอง สกุล Halimida คล้ายใบมะกรูด และสกุล Padina คล้ายพัด เกาะแตนเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับเกาะสมุย มีธรรมชาติใต้ทะเลที่สวยงามและอุดมสมบรูณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากเกาะสมุย จากการสำรวจพบว่ามีสาหร่ายทะเลบนพื้นที่ชายฝั่งน้ำตื้นเป็นบริเวณกว้าง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบซ่อนตัวที่สำคัญของสัตว์ทะเลหลายชนิด มีสาหร่ายทะเลมากถึง 41 ชนิด สาหร่ายสีน้ำตาลเป็นสาหร่ายที่พบมากที่สุดบนเกาะแตน

ที่มา : อนุชิต ดาราไกร. "สาหร่ายทะเล อีกหนึ่งสีสันในแนวปะการังที่เกาะแตน" BRT Newsletter. ฉบับที่ 19 (ส.ค. 2549) : 15.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป