เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 ฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จัดกิจกรรมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยมีเพื่อนๆชาวสวทช.และเยาวชนจากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ รังสิต จำนวนกว่า 200 คน ทั้งนี้ได้เก็บบรรยากาศและความประทับใจมาบอกเล่า

"ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพียงชั่วพริบตา แต่กลับต่อเติมความรู้และจินตนาการให้เด็กๆ ได้ไม่รู้จบ"

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป