บันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจของนายวอส หรือนายวรวัฒน์ พละศิลป์ นักศึกษาทุน สวทช. ระดับปริญญาโท จากโครงการ TAIST Tokyo Tech (สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว) ปี 2553 และทุน TGIST ปี 2544 (ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย)

นายวอส เด็กไทยคนหนึ่งที่ฝันจะทำงานด้านการบิน เส้นทางเดินสู่ฝันเริ่มต้นจากความสนใจในวัยเด็ก เลือกเรียนในสาขาที่ชอบ พัฒนาศักยภาพตัวเองจากการเป็นนักศึกษาทุน สวทช. ปัจจุบันได้เหินฟ้าไปเรียนต่อปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมการบิน ที่ Tokyo Metropolitan University ภายใต้ทุน Asian Human Resources Fund จาก Tokyo Metropolitan Government ...

บันทึกประสบการณ์การเรี่ยนรู้ตามฝันของนายวอส ได้เขียนผ่าน Facebook ส่วนตัวที่สามารถติดตามได้ที่ http://goo.gl/6xvorS ทั้งนี้ขอนำเนื้อหาของนายวอสมาเล่าสู่เพิ่มเติม ดังนี้

นายวอส

สวัสดีครับ...เรื่องราวของผมเริ่มต้นขึ้นหลังจากจบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมต้องตัดสินใจอนาคตตัวเอง ตอนเด็กๆ ผมอยากทำงานด้านการบิน อาจเป็นเพราะแรงบันดาลใจที่ได้ไปดูการแสดงฝูงบิน Red Arrow ที่  บน.๖ ผมเคยพลาดหวังจากการสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของนักเรียนเตรียมทหาร กองทัพอากาศ แต่ผมยังมุ่งมั่นครับ ถึงไม่ได้เป็นนักบินเครื่องบินขับไล่ ก็ขอมีส่วนรับผิดชอบด้วยการเป็นวิศวกรละกัน ตามสโลแกนที่ว่าถ้าเครื่องบินตก นักบินตาย วิศวกรติดคุก ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่รีรอที่จะเลือกสาขาวิศวกรรมการบิน แต่หลังจากได้มีโอกาสฝึกงานที่การบินไทย ทำให้ผมรู้ว่างานด้านการบินในประเทศไทยยังค่อนข้างแคบ มีแต่เฉพาะงานซ่อมบำรุง งานผลิตชิ้นส่วนเพียงบางชิ้นเท่านั้น คล้ายๆ กับอุตสาหกรรมอื่นที่ประเทศไทยยังเป็นเพียงผู้ผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนเท่านั้น มีน้อยมากที่จะทำวิจัยและพัฒนาแบบจริงจัง โดยไม่ต้องอาศัยความรู้ต้นฉบับจากบริษัทต่างประเทศ ณ เวลานั้น ผมมีทางแยกให้เลือกว่าจะทำงาน เรียนต่อ หรือว่าทำอะไรดี ประกอบกับแรงสนับสนุนจากอาจารย์ พี่ๆ ที่การบินไทย รวมทั้งครอบครัว ผมจึงตัดสินใจว่าเรียนต่อในประเทศ และเลือกโครงการ TAIST Tokyo Tech สาขาวิศวกรรมยานยนต์    

นายวอส นายวอส

เหตุผลที่ผมเลือกเรียนในโครงการนี้ เพราะเป็นการเรียนในประเทศไทยที่เป็นแบบนานาชาติจริงๆ อาจารย์ที่มาสอนศาสตราจารย์จาก TITech (Tokyo Institute of Technology) ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. TITech และ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย (สจล. มจธ. มก. SIIT) โดย สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษา สถานที่เรียน สถานที่ทำวิจัย ตลอดจนนักวิจัยพี่เลี้ยง TITech สนับสนุนบุคลากรผู้สอน มหาวิทยาลัยในโครงการเป็นผู้ให้ปริญญา ผมเลือกเรียนที่ มจธ. โดยมี ผศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หลังจากผมเข้ามาอยู่ในร่มเงาชายคาของ สวทช. ที่แห่งนี้เป็นสิ่งยืนยันว่าผมตัดสินใจไม่ผิด ที่นี่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับคนที่พร้อมจะไขว่คว้า ผมได้เรียนกับคณาจารย์จาก TITECH มี Prof. Naoto OHTAKE เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ทำวิจัยที่เอ็มเทค มี ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง นอกจากนี้  ผมยังได้รับทุน TGIST ซึ่งให้เงินเดือนสำหรับการทำวิจัยระหว่างเรียน แม้จะไม่มากนักแต่ก็เป็นขวัญกำลังใจอย่างดี โดยเฉพาะนักศึกษาวิศวกรรมที่ต้องเรียนและทำวิจัยอย่างเข้มข้น ผมมีโอกาสไปต่างประเทศครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนของ  กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ สวทช. การเดินทางครั้งนั้นสำคัญมากสำหรับผม และเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ (ญี่ปุ่น) ในวันนี้

ผมอยากขอขอบคุณ สวทช. และกระทรวงการต่างประเทศ ที่จัดโครงการให้นักศึกษาทุนได้มีโอกาสไปเปิดประสบการณ์วิจัยในต่างประเทศ ขอบคุณพี่ๆ ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยที่ดูแล และให้ข้อคิดดีๆ กับผมมาโดยตลอด บ้านหลังนี้ (สวทช.) มอบโอกาสในการเรียนรู้ ในการทำกิจกรรม และเป็นเวทีในการปล่อยของให้กับผมอีกมากมาย ทำให้ผมโตขึ้นด้วยประสบการณ์ ด้วยความรู้ ทำให้ผมแข็งแรงด้วยมิตรภาพจากเพื่อน พี่และน้อง   

ยังมีบุคคลสำคัญอีกสองท่านที่ผมต้องกล่าวถึง คนแรกคือ ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย เอ็มเทค รุ่นพี่ (ME30 Eng.30 KMUTNB) และอาจารย์ต้นแบบสำคัญของคนทำงาน ถ้าไม่ใช่ ดร.คนนี้ ทำให้ดู เป็นให้เห็น และอยู่ด้วยตลอดเวลาที่ทำงาน ผมคงไม่สามารถทำงานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ งานเขียนภาษาอังกฤษผมคง ไม่สามารถพัฒนาได้ ถ้าไม่มีคนคอยแก้ไข ดร. สอนเทคนิคต่างๆ มากมาย ทำให้ผมกล้าที่จะไปนำเสนองานในทุกที่ เพราะผมเชื่อว่างานที่ผ่านตา ดร. มาแล้ว ผมสามารถนำเสนอที่ไหนกับใครก็ได้แบบไม่เขินอาย ดร. เป็นคนทำให้ผมแข็งแกร่ง ทำให้ผมเรียนจบปริญญาโทได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ ขอบคุณรุ่นพี่คนนี้จากใจจริงครับ บุคคลท่านที่สองคือ อ.ปรีชา การินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ เป็นคนสำคัญที่หยิบยื่นโอกาสสำคัญในชีวิต เป็นคนแนะนำทุนดีๆ (ระดับปริญญาเอก) ที่ผมได้รับอยู่ตอนนี้ ถ้าไม่มีอาจารย์แนะนำ ผมคงไม่มีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้  ผมยังจดจำวันที่อาจารย์ส่งข้อความมาบอกว่า ผมได้รับทุนแล้วเป็นอย่างดี วันนั้นผมดีใจและแน่นอนที่สุดต้องขอบคุณอาจารย์อย่างที่สุดที่หยิบยื่นโอกาสสำคัญในชีวิต และผมสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด ให้สมกับโอกาส ให้สมกับการเป็นลูกศิษย์โครงการ TAIST คนแรกของทุนนี้ (Asian Human Resources Fund) ให้ได้

เรื่องราวของผมยังไม่จบแค่นั้นครับ ผมใช้เวลาเรียนปริญญาโทที่ประเทศไทย ๒ ปี ๔ เดือน ก่อนก้าวไปเรียนปริญญาเอกที่ประเทศญี่ปุ่น ผมยังจำค่ำคืนของวันเดินทางได้ เป็นค่ำคืนที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจและอยากจะขอบคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ผมมี   พ่อแม่ที่คอยสั่งสอน คอยดูแลให้ผมอยู่ในเส้นทางที่ดี คอยสนับสนุนทุกอย่างในสิ่งดีงามที่ผมอยากจะทำ ภาพที่ผมประทับใจที่สุดคือ คนที่ไปส่งผมที่สนามบินเกือบสี่สิบคน ทำให้รู้สึกอบอุ่นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ตามมาคือ ภาระและความคาดหวังมากมายที่กองอยู่บนบ่าและต้องฝ่าฟันไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้

นายวอส นายวอส

ที่ประเทศญี่ปุ่นผมจำเป็นต้องปรับตัวพอสมควร ที่นี่ต่างจากประเทศไทยทั้งด้านผู้คน สภาพสังคม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ภาษา สิ่งแวดล้อม และอากาศ ตอนนี้ผมกำลังฝึกฝนการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยมีเพื่อนคนไทยที่เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นคอยช่วยเหลือ ผมมุ่งมั่นจะเรียนให้จบตามกำหนด ทำวิจัยให้เสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และนำความสำเร็จไปฝากทุกคนที่ประเทศไทยครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป