ทากเปลือยจัดเป็นหอยทะเลไม่มีเปลือกชนิดหนึ่งอยู่ใน Order Nudibranchia มีลำตัวอ่อนนิ่มซึ่งมีรูปร่างหลากหลายและมีสีสันสวยงามสะดุดตา ซึ่งสีสันที่สวยงามเป็นตัวบ่งบอกถึงพิษภัยที่อยู่ในตัวของมัน ทากเปลือยอายุไม่ยืนโดยทั่วไปมีอายุไม่เกินหนึ่งปี ชอบกินพวกฟองน้ำ สาหร่ายทะเล ดอกไม้ทะเล ปะการังเป็นอาหาร สามารถพบทากเปลือยได้ในบริเวณป่าชายเลน หาดทราย หาดหิน แนวปะการัง และกลางทะเลลึก ที่สำคัญปัจจุบันพบทากเปลือยบางชนิดสามารถสร้างสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นสารต้านมะเร็ง เช่น ทากเปลือยโจรันนา (Jorunna funebris) ที่พบได้ในน่านน้ำไทยสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ต้านมะเร็งได้

ที่มา : สุชนา  ชวนิชย์. "ทากเปลือย หอยทะเลผู้ไร้เปลือก" BRT Newsletter. ฉบับที่ 19 (ส.ค. 2549) : 11.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป