สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ยกย่องให้ปี 2552 เป็นปีดาราศาสตร์สากล เนื่องจากในปี 2552 นี้ เป็นปีครบรอบ 400 ปีของการใช้กล้องโทรทรรศน์สำรวจดวงดาวครั้งแรกโดย กาลิเลโอ  และการตีพิมพ์เรื่อง Astronomia nova ของโยฮัน เคปเลอร์ ที่สำคัญในปี 2552 นี้ ประเทศไทยยังโชคดีได้มีโอกาสได้ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาถึง 2 ครั้ง พร้อมมารู้จักกับปรากฏการณ์สุริยุปราคา สุริยุปราคาคืออะไร สุริยุปราคาคืออะไร ดูสุริยุปราคาอย่างไรให้ปลอดภัย

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป