จากเผยแพร่ในวารสาร Journal of Virology คณะนักวิจัยจาก the Virginia-Maryland Regional College of Veterinary Medicine พัฒนาไวรัส Newcastle ให้สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไวรัส Newcastle นี้ซึ่งเป็นอันตรายต่อไก่แต่ไม่ใช่คน สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้ทุกชนิดรวมถึงเซลล์มะเร็งที่ดื้อต่อฮอร์โมน

คณะนักวิจัยได้เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของไวรัสให้สามารถเพิ่มจำนวนได้เพียงเมื่อมีแอนติเจนที่จำเพาะต่อต่อมลูกหมากปรากฏอยู่ ดังนั้นจึงจำเพาะต่อการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก และยังทดสอบประสิทธิภาพของไวรัสกับแบบจำลองมะเร็งในหลอดทดลอง ผลปรากฏว่าไวรัสฆ่าเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้อย่างมีประสิทธิภาพและจำเพาะเจาะจง

นักวิจัยหวังว่าวิธีใหม่ที่ใช้รักษานี้จะไม่เพียงใช้รักษามะเร็งต่อมลูกหมากได้ดีขึ้นแต่ยังลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาโดยใช้สารเคมี (chemotherapy) และการรักษาโดยใช้ฮอร์โมน (hormone treatment) และจะใช้ปริมาณไวรัสที่น้อยมากเพื่อกำจัดมะเร็งต่อมลูกหมาก และไวรัสจะกำจัดเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแพร่กระจาย นอกจากนี้เนื่องจากไวรัสฆ่าเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากอย่างจำเพาะเจาะจง ดังนั้นไวรัสจะปลอดภัยมากๆ ทำให้สามารถฉีดเข้าทางเส้นเลือดหรือฉีดโดยตรงไปที่มะเร็ง

ที่มา : Virginia Tech (2013, April 8). Avian virus may be harmful to cancer cells. ScienceDaily. Retrieved September 28, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/04/130408142644.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป