คณะนักวิจัยจาก the Harvard School of Public Health และ the University of East Anglia ทำการศึกษาในผู้หญิง 93,600 คน ช่วงอายุตั้งแต่ 25 ถึง 42 ปี และผู้หญิงเหล่านี้ได้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับอาหารทุกๆ 4 ปี เป็นเวลา 18 ปี

ผลปรากฏว่าระหว่างการศึกษามีผู้หญิง 405 คนเป็นโรคหัวใจ ผู้หญิงซึ่งชอบกินบลูเบอรี่และสตรอเบอรี่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจลดลง 32% เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงซึ่งกินผลไม้เหล่านี้ 1 ครั้งต่อเดือนหรือน้อยกว่า แม้กระทั่งกับผู้หญิงซึ่งกินอาหารที่มีผลไม้และผักอื่นๆ มาก

นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงว่าการกินผลไม้เหล่านี้มากตั้งแต่ในช่วงอายุยังน้อยอาจลดโอกาสต่อการเป็นโรคหัวใจเมื่ออายุมากขึ้น

ที่มา : American Heart Association (2013, January 14). Strawberries, blueberries may cut heart attack risk in women. ScienceDaily. Retrieved September 14, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130114152954.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป