จากการศึกษาที่เผยแพร่ที่ bmj.com คณะผู้แต่งจาก the Harvard School of Public Health ศึกษาการศึกษาก่อนหน้านี้และหลักฐานของความสัมพันธ์ระหว่างการกินข้าวขาวและความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยมีจุดประสงค์ที่จะหาว่าความเสี่ยงนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของข้าวที่กินหรือไม่และความสัมพันธ์จะชัดเจนสำหรับชาวเอเชียหรือไม่ ซึ่งมีแนวโน้มที่กินข้าวขาวมากกว่าชาวตะวันตก

คณะผู้แต่งได้วิเคราะห์ผลของ 4  การศึกษา (2 การศึกษาในประเทศแถบเอเชีย (จีนและญี่ปุ่น) และ 2 การศึกษาในประเทศแถบตะวันตก (สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย) ผู้เข้าร่วมในการศึกษาเป็นผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

ผลปรากฏว่ามีแนวโน้มที่ชัดเจนทั้งในประเทศแถบเอเชียและตะวันตกว่าความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และผลการศึกษายังแสดงว่ายิ่งกินข้าวขาวมากขึ้นมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากขึ้น โดยคณะผู้แต่งประมาณว่าโอกาสของการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้น 10% ในแต่ละครั้งของการเพิ่มการกินข้าวขาว (คาดว่า 158 กรัมต่อการกิน 1 ครั้ง)

นอกจากนี้ผู้แต่งให้เหตุผลว่าการกินข้าวขาวมากเพิ่มโอกาสต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพราะในข้าวขาวมีสารอาหาร ได้แก่ ไฟเบอร์ แมกนีเซียม และวิตามินน้อยกว่าข้าวสีน้ำตาล ซึ่งบางตัวมีความสัมพันธ์กับการมีโอกาสเสี่ยงที่ลดลงของการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ที่มา : BMJ-British Medical Journal (2012, March 15). White rice increases risk of Type 2 diabetes, study claims. ScienceDaily. Retrieved September 14, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120315225751.htm 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป