เชื่อหรือไม่ "แมลงปอ" ตากลม ปีกใส หลากหลายสีสัน คือ ผู้ล่าตลอดชีวิต ด้วยปีกที่แข็งแรงและว่องไว บวกกับปากแบบกัดฉีก ที่สามารถบดเคี้ยวได้อย่างแข็งแรง ข้อมูลจากโครงงาน "วิวัฒนาการในชุมชนที่ฉันอยู่" จากค่ายประชุมสุดยอดนักวิวัฒนาการรุ่นเยาว์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป