จากเผยแพร่ในวารสาร Cell Reports คณะนักวิจัยจาก Seattle BioMed ค้นพบยารักษาโรคมะเร็งสามารถใช้รักษาโรคมาลาเรีย

จุดเริ่มต้นของการศึกษาครั้งนี้เริ่มจากต้องการรู้ว่าเซลล์ตับตอบสนองต่อเชื้อมาลาเรียอย่างไร และผลการศึกษาแสดงสิ่งที่น่าสนใจคือ การเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลหลายอย่างซึ่งเชื้อมาลาเรียเป็นต้นเหตุในเซลล์ตับที่ติดเชื้อเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ปกติเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง แต่เซลล์ตับที่ติดเชื้อมาลาเรียตายเมื่อเชื้อมาลาเรียออกจากเซลล์ไม่มีลักษณะของมะเร็งเหมือนในมะเร็งตับ และที่น่าสนใจเชื้อมาลาเรียลดการทำงานของ p53 อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นตัวยับยั้งการเกิดมะเร็ง (tumor suppressor) ที่เป็นที่รู้จักดีในเซลล์ที่ติดเชื้อ เรื่องนี้น่าสนใจเนื่องจาก p53 ได้รับการศึกษาอย่างละเอียดในการศึกษาเกี่ยวกับมะเร็ง และยารักษาโรคมะเร็งหลายชนิดจะมุ่งอย่างจำเพาะเจาะจงไปที่เพิ่มการทำงานของ p53

นอกจากนี้คณะนักวิจัยได้ให้ยา Nutlin-3 ซึ่งเป็นยารักษาโรคมะเร็งกับหนู (mice) ที่ติดเชื้อมาลาเรียระยะในตับ ผลปรากฏว่ายานี้ลดอย่างชัดเจนการติดเชื้อมาลาเรียในตับ โดยฆ่า 80-90% ของเซลล์ที่ติดเชื้อมาลาเรีย

ที่มา : Seattle Biomedical Research Institute (Seattle BioMed) (2013, April 2). Cancer drugs an unexpected ally in the battle against malaria. ScienceDaily. Retrieved September 14, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/04/130402090833.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป