สังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราบางส่วน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 ช่วงเวลา 14.00 –17.00 น. ณ บริเวณลานกลางแจ้งด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยมีเส้นทางแนวคราสวงแหวนกว้างกว่า 300 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นที่ทวีปแอฟริกา ส่วนประเทศไทยพื้นที่ภาคเหนือจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้นานที่สุดประมาณ 3 ชั่วโมง 6 นาที ที่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันทร์บดบังมากที่สุด 77%

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป