จากเผยแพร่ในวารสาร Evolution, Medicine and Public Health คณะนักวิจัยนำทีมโดย University of Edinburgh ค้นพบว่าการรักษาจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จถ้าได้รับการออกแบบมุ่งไปที่เชื้อมาลาเรียเพศเมีย

คณะนักวิจัยพบว่เชื้อมาลาเรียเพศผู้สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ได้เร็วกว่าเพศเมีย และเมื่อเชื้อมาลาเรียเข้าสู่กระแสเลือดหลังจากยุงกัด เชื้อมาลาเรียเพศผู้สามารถที่จะทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วได้ดีกว่ากับการจู่โจมที่ซ้ำโดยระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นทำให้เป็นไปได้ยากที่จะกำจัดโดยใช้ยาและวัคซีน

นอกจากนี้คณะนักวิจัยจาก University of Edinburgh ได้ทดสอบลายพิมพ์พันธุกรรม (genetic fingerprint) ของเชื้อมาลาเรียหลายชนิดที่ระยะต่างๆ ในวงจรชีวิต และพบว่ายีนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อมาลาเรียเพศผู้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเร็วกว่าเชื้อมาลาเรียเพศเมีย

ที่มา : University of Glasgow (2012, November 28). Malaria study suggests drugs should target female parasites. ScienceDaily. Retrieved September 14, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2012/11/121128093915.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป