มาลาเรียเป็นโรคที่เป็นสาเหตุที่สำคัญของการตายของเด็กในทวีปแอฟริกา แต่จากการศึกษาของ the National Institute for Mathematical and Biological Synthesis (NIMBioS) ค้นพบว่าโรคมาลาเรียสามารถกำจัดได้ถ้า 3 ใน 4 ของประชากรใช้มุ้งเคลือบยากันยุง (insecticide-treated bed net หรือ ITN)

การศึกษาครั้งนี้ใช้ mathematical model และพบว่าการใช้มุ้งเคลือบยากันยุงมีผลในทางบวกต่อจำนวนการสืบพันธุ์ของการติดเชื้อ (the infection's reproduction number หรือ R) ซึ่งเป็นจำนวนเบื้องต้นเกี่ยวกับการระบาด (the primary epidemiological number) ซึ่งใช้เพื่อบอกประสิทธิภาพของโรคที่จะสามารถแพร่กระจายผ่านประชากร จากการใช้วิธีนี้สรุปได้ว่า ถ้า 75 เปอร์เซ็นต์ของประชาชนใช้มุ้งเคลือบยากันยุง โรคมาลาเรียสามารถได้รับการกำจัด

ที่มา : National Institute for Mathematical and Biological Synthesis (NIMBioS) (2013, March 7). Net advantage: Study finds use of bed nets by 75 percent of population could eradicate malaria. ScienceDaily. Retrieved September 13, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130307161631.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป