คณะนักวิจัยจาก University of Notre Dame เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยที่ค้นพบยุงที่มีศักยภาพเป็นพาหะโรคมาลาเรียชนิดใหม่ เป็นยุงที่ขยายพันธุ์ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเคนยาและมีดีเอ็นเอที่ไม่เป็นที่รู้จักเข้าได้กับของยุงหลายชนิดที่เป็นพาหะโรคมาลาเรียที่เป็นที่รู้จัก

ถึงแม้ยุงชนิดใหม่นี้จะยังไม่เคยเกี่ยวข้องในการแพร่กระจายเชื้อมาลาเรีย แต่มีนิสัยของการกัดที่น่ากลัว เพราะชอบที่จะกัดภายนอกสถานที่และชอบที่จะกัดตอนเย็นทันทีหลังจากพระอาทิตย์ตก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนไม่ได้รับการป้องกันโดยเทคนิคการควบคุมมาลาเรียที่มีใช้อยู่

ที่มา : University of Notre Dame (2012, September 29). Potentially dangerous new malaria mosquito identified. ScienceDaily. Retrieved September 13, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2012/09/120929140348.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป