จากเผยแพร่ในวารสาร eLife คณะนักวิจัยจาก Purdue University ค้นพบโครงสร้างในขณะแอนติบอดีจับกับไวรัส chikungunya ซึ่งทำให้เข้าใจว่าการติดเชื้อของเซลล์ไม่ได้ผลได้อย่างไร

คณะนักวิจัยใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า cryoelectron microscopy และใช้อนุภาคเหมือนไวรัส (virus-like particle) แทนไวรัสจริง อนุภาคไวรัสนี้จะประกอบด้วย 180 heterodimers ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิด คือ envelope protein 1 หรือ E1 และ envelope protein 2 หรือ E2 ผลปรากฏว่าคณะนักวิจัยค้นพบโครงสร้างที่แน่นอนของอนุภาคไวรัสจับกับส่วนที่สำคัญของแอนติบอดีที่มีชื่อว่า the antigen binding fragment หรือ Fab ซึ่งจับกับ heterodimers ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเปลือกนอกของไวรัส ผลการวิเคราะห์แสดงว่าแอนติบอดีทำให้ผิวของไวรัสคงที่ ทำให้ยับยั้งขบวนการรวมตัวกับเซลล์เจ้าบ้าน (fusion) และเป็นไปได้ว่าทำให้การติดเชื้อของเซลล์ไม่ได้ผล

ที่มา : Purdue University (2013, April 2). How antibodies neutralize mosquito-borne virus. ScienceDaily. Retrieved September 13, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/04/130402125044.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป