จากเผยแพร่ในวารสาร Cell คณะนักวิจัยจาก Akita University ค้นพบว่ากรดไขมัน (fatty acid) สามารถทำให้หนู (mice) ที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ไม่ตาย แม้ในระยะรุนแรงของโรค

ในการศึกษาครั้งนี้คณะนักวิจัยทดสอบไขมันที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหลายตำแหน่ง (polyunsaturated fatty acids) กับเซลล์ปอดของคนที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ผลปรากฏว่า protectin D1 (PD1) เป็นไขมันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสรวมทั้งไวรัส H5N1 นอกจากนี้ระดับที่ต่ำของ PD1 ในปอดของหนู (mice) ที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อที่รุนแรงและไวรัส H5N1 เมื่อให้ PD1 พร้อมกับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีใช้ในปัจจุบัน ทำให้หนูติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีโอกาสรอดมากขึ้นและไม่ตายถึงแม้ให้หลังการติดเชื้อได้ 2 วัน

ที่มา : Cell Press (2013, March 7). Fatty acids could lead to flu drug. ScienceDaily. Retrieved September 13, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130307123940.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป