จากเผยแพร่ในวารสาร Nature คณะนักวิจัยจาก National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) พัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ

วัคซีนนี้ประกอบด้วยโปรตีน ferritin และ hemagglutinin (HA) ทำให้เกิดการรวมตัวกันกลายเป็นอนุภาคนาโน (nanoparticle) ที่มีปุ่มยื่นออกไป 8 ปุ่ม (spike) บนผิว ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ HA ของไวรัส H1N1 สายพันธุ์ปี 1999 และประเมินความสามารถของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในหนู (mice) ผลปรากฏว่าการให้ครั้งเดียวของวัคซีนทั้งมีการใช้ adjuvant และไม่ใช้ adjuvant ให้ผลการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเหมือนกับการให้สองครั้งของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน และวัคซีนนี้ยังป้องกันไวรัส H1N1 ได้หลายสายพันธุ์กว่าวัคซีนที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังทดสอบความสามารถของวัคซีนในการป้องกัน ferret จากการติดเชื้อไวรัส H1N1 สายพันธุ์ 2007 ผลปรากฏว่า 1 วันหลังจากได้รับเชื้อไวรัส ferret ซึ่งได้รับวัคซีนนี้ลดระดับอย่างชัดเจนของไวรัส H1N1 สายพันธุ์ปี 2007 กว่า ferret ที่ไม่ได้รับวัคซีนนี้

ที่มา : NIH/National Institute of Allergy and Infectious Diseases (2013, May 22). Novel approach for influenza vaccination shows promise in early animal testing. ScienceDaily. Retrieved September 13, 2013, from http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130522160350.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป