กาบหอยแครง (Venus flytraps) เป็นพันธุ์ไม้ของทวีปอเมริกา พบตามธรรมชาติ บริเวณที่เป็นแอ่งมีน้ำท่วมขัง หลายคนที่เคยเห็นต้นกาบหอยแครงมีกับดักที่ดัดแปลงจากตอนปลายของก้านใบ คงสงสัยว่าต้นกาบหอยแครงมีกลไกการงับเหยื่ออย่างไร

เหยื่อจะต้องชนขน 2-3 เส้นของแผ่นใบด้านบน ในเวลาติดต่อกันไม่เกิน 30 วินาที หรือชนขนเส้นเดิมอย่างน้อยสองครั้ง จึงจะทำให้เกิดการกระตุ้นให้แผ่นใบหรือกาบทั้งสองข้างประกบเข้าหากันปิดกักไม่ให้สัตว์ที่หลงเข้ามาออกไปได้ ขนที่ขอบใบจะหลั่งน้ำย่อยออกมาย่อยเหยื่อ โดยปกติใช้เวลา 3-10 วัน ในกรณีที่เหยื่อมีขนาดเล็ก ทำให้สามารถหนีรอดไปได้ กาบหรือแผ่นใบจะเปิดออกภายใน 12 ชั่วโมง และจะยังคงเปิดอยู่เป็นชั่วโมงเพื่อรอคอยหยื่อ

ที่มา : ทวีศักดิ์ บุญเกิด และ รสริน พลวัฒน์. "พฤกษาฆาตกรรม...การปรับตัวของพืชกินแมลง" BRT Magazine. ฉบับที่ 26 (ธ.ค. 2551) : 26-27.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป