ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต จับมือกับ ศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) จัดแถลงข่าวเปิดตัวการจัดฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษา "กำเนิดชีวิต" และ "มหัศจรรย์แห่งดวงดาว" ด้วยเครื่องฉายระบบดิจิทัลผ่านโปรเจคเตอร์ 6 ตัว บนโดม มุมมอง 180 องศา ในวันที่ เริ่ม 24 มิ.ย. 2551 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ 200 ปีเกิดของชาลส์ ดาร์วิน กับ 150 ปี การตีพิมพ์หนังสือ Origin of species และ ปีดาราศาสตร์สากล

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป