หลายคนที่ชอบดำน้ำดูความสวยงามใต้ท้องทะเล คงเคยเห็นสาหร่ายทะเลมีหน้าตาหลากหลายแบบแตกต่างกัน แต่น่าจะยังไม่รู้ว่าจริงๆ สาหร่ายทะเลเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อใต้ท้องทะเล

สาหร่ายทะเลทำหน้าที่เหมือนผืนป่าขนาดเล็กใต้ท้องทะเล โดยเป็นผู้ผลิตออกซิเจนที่สำคัญ และยังเป็นแหล่งอาหารและที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลหลายชนิด ตัวสาหร่ายเองก็มีประโยชน์อีกหลายด้าน เช่น ใช้เป็นอาหาร สกัดทำวุ้น เป็นแหล่งสารเคมีใช้เป็นยาและเครื่องสำอาง

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างสาหร่ายบางชนิดให้รู้จัก

สาหร่ายทุ่น (Sargassum spp.) เป็นสาหร่ายสีน้ำตาล ทำหน้าที่เหมือนป่าใต้ทะเล มีความสูงประมาณ 1-2 เมตร พบได้มากบริเวณน้ำขึ้น-น้ำลง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิด เหตุที่ชื่อสาหร่ายทุ่นมาจากมีถุงลมที่โคนใบเป็นทุ่นเพื่อพยุงให้ลอยน้ำได้ ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เช่น แสงแดดจ้า ความเค็ม และอุณหภูมิ

สาหร่ายใบมะกรูด (Halimeda macroloba) เป็นสาหร่ายสีเขียวที่ช่วยลดโลกร้อน เนื่องจากจะสังเคราะห์แสงดึงคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำทะเลมาสะสมเป็นหินปูนที่ใบ เมื่อตายหินปูนที่สร้างขึ้นจะย่อยสลายกลายเป็นทราย ทำให้ได้ชายหาดที่ขาวและสวยงาม กลับคืนสู่ธรรมชาติ

ที่มา : อัญชนา ประเทพ และคณะ. "สาหร่ายทะเล" BRT Magazine. ฉบับที่ 26 (ธ.ค. 2551) : 4-11.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป