ในวัยเด็ก หลายคนอาจชอบไปเดินตามบริเวณที่มีต้นไม้และหญ้าอยู่หนาแน่น หรือบางคนอาจเคยไปเที่ยวน้ำตกหรือป่า น่าจะเคยเห็นกิ้งกืออยู่บ้างสัก 1 หรือ 2 ตัว หรือบางครั้งอาจมีกิ้งกืออยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณที่ไปเดินเล่นหรือไปเที่ยว เนื่องจากหน้าตาของกิ้งกือไม่น่ารัก หลายคนพอเจอกิ้งกือก็จะเอาเท้าหรือไม้ไปเขี่ยเล่นจนกิ้งกือคว่ำหงายท้อง หรือบางคนล้อเล่นกับกิ้งกือจนกิ้งกือตาย อาจเนื่องมาจากไม่รู้ว่าจริงๆ กิ้งกือที่มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดมีประโยชน์อย่างมากต่อต้นไม้และระบบนิเวศ

กิ้งกือทำหน้าที่เป็นเทศบาลกำจัดขยะ โดยจะกินซากพืช ลูกไม้ ผลไม้ที่เน่าเปื่อยเป็นอาหาร แล้วแปรเปลี่ยนสิ่งที่ดูไร้ค่าเหล่านั้นเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์กลับคืนสู่ระบบนิเวศ ทำให้กล้าไม้รวมทั้งต้นไม้ในป่าเจริญเติบโตจนสามารถสร้างผลผลิตให้กับพวกเรา

เมื่อรู้อย่างนี้หลายคนคงเลิกทำร้ายกิ้งกือและช่วยกันอนุรักษ์ให้กิ้งกืออยู่กับพวกเราไปนานๆ

ที่มา : สมศักดิ์ ปัญหา และ ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย. "กิ้งกือผู้ย่อยสลาย" BRT Magazine. ฉบับที่ 26 (ธ.ค. 2551) : 12.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป