เมื่อพูดถึงนักเต้นรำ หลายคนจะเข้าใจว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากในการเต้นรำ แต่ถ้านักเต้นรำที่ว่าหมายถึงพืช หลายคนคงอยากรู้จักพืชชนิดนี้

ที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี มีพืชที่ผู้เยี่ยมชมมักประทับใจในความสามารถเต้นรำ คือ ต้นช้อยนางรำ พืชต้นเล็กๆ ที่เมื่อปรบมือเป็นจังหวะเหนือบริเวณยอด จะทำให้ใบอ่อนเรียวเล็กตรงยอดโยกย้ายไปมาเหมือนนักเต้นรำที่กำลังชูมือส่ายเอว ซึ่งถ้าอยากเห็นต้นช้อยนางรำเต้นชัดๆ ต้องปรบมือในช่วงที่ไม่มีลมพัดและห้ามพูดคุยเสียงดัง

ที่มา : ""ช้อยนางรำ" นักเต้นระบำแห่งบ้านพุเตย" BRT Newsletter. ฉบับที่ 21 (ธ.ค. 2549) : 40.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป