ในช่วงปี 2550-2551 ปรากฏว่ามีแมลงต่างถิ่นรุกรานระบาดเข้ามาถึงประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งคือ เพลี้ยแป้งมะละกอ (Papaya mealybug) มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง แพร่ระบาดสู่แถบแคริบเบียนและรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาในปี 2537 พบทำลายมะละกออย่างรุนแรงในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกที่เกาะกวมในปี 2545 ลาวในปี 2546 รัฐฮาวายในปี 2547 ส่วนในทวีปเอเชียพบระบาดในเมืองบอกอร์ ประเทศอินโดนีเชีย เมืองบังกาลอร์ ในอินเดียตอนใต้ และศรีลังกาเมื่อปี 2551

ที่น่าสนใจเป็นพิเศษแมลงศัตรูพืชชนิดนี้สามารถทำลายพืชได้หลากหลายชนิด รวมทั้งพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น มะละกอ ลั่นทม ชบา สบู่ดำ อะโวคาโด ส้ม มะเขือเทศ มะเขือยาว พริกไทย ถั่ว มันเทศ มะม่วง จากการสำรวจเบื้องต้นในช่วงปี 2552-2553 ในประเทศไทยพบว่ามีการระบาดบนต้นลั่นทม มะละกอ และพืชอื่นๆ ในหลายจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา กรุงเทพฯ ลพบุรี อยุธยา สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และเพชรบุรี

ที่มา : ศมาพร แสงยศ. "เพลี้ยแป้งมะละกอ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานชนิดใหม่ในประเทศไทย" BRT Magazine. ฉบับที่ 29 (ก.ย. 2554) : 16-17.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป