สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เป็นกลุ่มที่จัดว่ามีความหลากหลายทางด้านรูปร่าง สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่


กลุ่มของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

ลักษณะ

กลุ่มของกบ เขียด คางคก อึ่งอ่าง

ลำตัวสั้นทู่ ไม่มีคอ ไม่มีหาง ตาโปนโต บางชนิดผิวลื่น บางชนิดผิวขรุขระ พบได้ง่านในบริเวณที่มีน้ำขังหรือแอ่งน้ำขนาดต่างๆ ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ สัตว์กลุ่มนี้จะออกมาเปล่งเสียงร้องกันเซ็งแซ่

กลุ่มเขียด งู

ไม่สามารถพบเห็นได้โดยง่าย เนื่องจากอาศัยอยู่ในใต้ดินเป็นหลัก มีลักษณะโดยทั่วไป คือ มีลำตัวยาว ไม่มีรยางค์ หัวทู่ มีตาที่ไม่มีพัฒนาดีมากนัก ไม่มีหาง หรือหากมีก็จะสั้นมากและทู่

กลุ่มกะท่างน้ำหรือซาลาแมนเดอร์

มีลำตัวยาว มีขาที่มีความยาวพอประมาณและมีหางยาว มีส่วนที่เป็นคอที่เห็นได้ชัดเจน บางชนิดอาศัยในน้ำอาจมีขาที่สั้นมาก ดูเผินๆ คล้ายปลาไหล โดยยังสามารถแบ่งได้เป็นอีก ๒ กลุ่มย่อย คือ นิวท์ (newt) และ ซาลาแมนเดอร์ (salamander) โดยกลุ่ม newt มีผิวหนังปกคลุมลำตัวเป็นปุ่มปม ขรุขระและแห้ง อาจมีสีสันบนลำตัวบ้าง แต่กลุ่ม salamander มีผิวลำตัวเรียบ ลื่น ผิวหนังเป็นมันเงา ไม่มีปุ่มปมบนผิวหนังมากนัก มีสีสันหลากหลายและสวยงาม

ดร. วิเชฏฐ์ คนซื่อ และ นายปรวีร์ พรหมโชติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รายงานว่า ในบริเวณแอ่งน้ำหรือพื้นที่ค่อนข้างชุ่มชื้นทางตอนเหนือของประเทศไทย สามารถพบเห็นตัวเต็มวัยกะท่างน้ำได้ในแอ่งน้ำในช่วงฤดูผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์กันแล้วตัวเมียจะวางไข่ไว้บนใบหญ้าหรือเศษไม้ริมน้ำที่มีความชุ่มชื้น จะไม่วางไข่ลงในแอ่งน้ำโดยตรง ส่วนนอกฤดูผสมพันธุ์จะอยู่บนบก

ด้วยรูปร่างหน้าตาของกะท่างน้ำที่พบในประเทศไทยทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กะท่างน้ำที่พบจัดว่าเป็น newt ไม่ใช่ salamander

ที่มา: BRT Newsletter 20 (ต.ค. 29) : 39 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป