ดร. นุกูล แสงพันธ์ นักวิจัยจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ค้นพบไรน้ำนางฟ้า ๒ ชนิด คือ ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae) และไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) ทั้งนี้ ดร. นุกูล ได้ถ่ายทอดความรู้วิธีการเก็บดิน จากแอ่งน้ำแห้ง บริเวณริมทาง ทุ่งนา และปลักควาย และวิธีการฟักไข่เพื่อให้ชาวบ้านและเยาวชนที่สนใจสามารถเพิ่มรายได้จากการเพาะเลี้ยง

 

ที่มา: BRT Newsletter 20 (ต.ค. 29) : 38

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป