หอยกะพงเทศ (Mytilopsis adamsi Morrison, 1946) เป็นสัตว์น้ำที่มีแหล่งกำเนิดในตอนกลางของทวีปอเมริกาด้านฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค และได้รุกรานท่าเรือชายฝั่งในหลายประเทศ เช่น อินเดีย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ สำหรับการรุกรานที่ทะเลสาบสงขลา พบหอยกะพงเทศเกาะติดบริเวณตาข่ายกระชังของชาวบ้าน และเครื่องมือประมงอื่นๆ ทำให้เกิดปัญหากระแสน้ำไม่หมุนเวียนและทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงลดลง ชี้ให้เห็นว่าหอยกะพงเทศเป็นหอยต่างถิ่นที่น่าสะพรึงกลัว

เป็นหอยกลุ่มเดียวกับหอยกะพงม้าลาย ที่เคยรุกรานทะเลสาบทั้งห้าของทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องทุ่มงบประมาณนับพันล้านบาทในการกำจัดและควบคุม หอยกลุ่มนี้ทนต่อความเค็มและอุณหภูมิในช่วงกว้าง รวมถึงทนต่อมลภาวะได้ดี และมีความสามารถในการสร้างกลุ่มประชากรหนาแน่น ทำให้กำจัดสิ่งมีชีวิตพวกเกาะติดอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถยึดเกาะได้บนทุกพื้นผิวของวัสดุที่จมน้ำ

ที่มา : กริ่งผกา วังกุลาง. "หอยกะพงเทศ มหันตภัยต่างถิ่นในทะเลสาบสงขลา" BRT Magazine. ฉบับที่ 25 (พ.ย. 2551) : 16.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป