ออสทราคอดเป็นสัตว์โลกล้านปี พบครั้งแรกในทะเลเมื่อประมาณ 450 ล้านปีที่ผ่านมา ต่อมามีวิวัฒนาการเข้าสู่น้ำกร่อย น้ำจืด รวมถึงมีวิวัฒนาการขึ้นบกไปสู่ที่ที่มีความชุ่มชื้นเช่น บริเวณที่มีใบไม้ทับถมเน่าเปื่อย จัดได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายมาก มีรูปร่างภายนอกคล้ายเมล็ดถั่ว มีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษว่า seed shrimp แต่ละชนิดจะมีสีสันลวดลายและรูปร่างของเปลือกที่แตกต่างกัน ร่างกายภายนอกประกอบด้วยเปลือก 2 เปลือก เปลือกและกล้ามเนื้อยึดกันด้วยกล้ามเนื้อหลายมัด ตาอาจมี 1 หรือ 2 ตา การสืบพันธุ์มีทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ กินสาหร่าย เศษซากอินทรีย์ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกว่า บางชนิดที่อาศัยในทะเลสามารถกำจัดสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยการโจมตีพร้อมกันเป็นฝูงที่จุดอ่อน

มีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจคือ ขนาดของ spermatozoa ที่ยาวมากที่สุดในอาณาจักรสัตว์ โดยบางชนิดอาจยาวได้ถึง 10 เท่าของขนาดความยาวลำตัว บางชนิดที่อาศัยในทะเลสามารถเรืองแสงได้ ทำให้ทหารเรือญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำเป็นไฟส่องแผนที่หรืออ่านคำสั่งบนเรือรบ

ที่มา : บุญส่ง กองสุข. "ออสทราคอดสัตว์โลกล้านปี" BRT Magazine. ฉบับที่ 25 (พ.ย. 2551) : 17.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป