มีรายงานการค้นพบพรรณไม้วงศ์กระดังงาชนิดใหม่ของประเทศไทย บริเวณบึงน้ำทิพย์ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดย นางสาว สมพร คำชมภู และ รศ. อารีย์ ทองภักดี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพรรณไม้ดังกล่าวเป็นชนิด Miliusa longiflora (Hook.f. & Thomson) หรือที่เรียกว่า "ปีออกาแซ" ในภาษากะเหรี่ยง เป็นไม้ผลัดใบสูง ๑๕-๒๐ เมตร ใบเป็นรูปวงรี จนถึงรูปไข่ ดอกช่อ ๒-๕ ดอก กลีบเลี้ยง ๓ กลีบ กลีบดอก ๖ กลีบ ดอกตอนอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่เป็นสีเหลือง ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และติดผลในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai Forest Bulletin (Botany) No. ๓๓ pp. ๓๒-๓๔. ๒๐๐๕.

ที่มา: BRT Newsletter ๒๐ (ตุลาคม ๒๕๔๙) : หน้า ๓๗

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป