ชะมดแปลงลายแถบ (Banded linsang หรือ Prionodon linsang) เป็นสัตว์ลึกลับ ไม่คอยเป็นที่รู้จักทั้งในด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยา เนื่องจากมีพฤติกรรมซ่อนเร้น ทำให้ยากที่จะพบตัว มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

แต่จากการสำรวจด้วยกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติกว่า 2,870 คืน ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก สามารถเก็บภาพถ่ายของชะมดแปลงลายแถบได้ การสำรวจดังกล่าวพบสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็กทั้งหมด 13 ชนิด จาก 5 วงศ์ และยังได้ภาพถ่ายของสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ได้แก่ เสือดาว เสือโคร่ง เสือลายเมฆ หมีควาย และหมีหมา ส่งผลให้บริเวณนี้มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างมาก

ที่มา : วัลลภ ชุติพงศ์ และคณะ. "ชะมดแปลงลายแถบปรากฏตัว" BRT Magazine. ฉบับที่ 24 (ต.ค. 2551) : 16.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป