มอสส์ฟีนิกซ์ (Phoenix moss หรือ Phoenix tail moss) เป็นมอสส์สกุล Fissidens Hedw. เป็นสมาชิกสกุลเดียวของวงศ์ Fissidentaceae ที่เรียกว่า มอสส์ฟีนิกซ์ มาจากลักษณะเด่นในการเรียงตัวของใบเป็นสองแถวแบบสลับในระนาบเดียว คล้ายกับลักษณะหางของนกฟีนิกซ์

มอสส์ฟีนิกซ์ มีประโยชน์ที่น่าสนใจคือ เหมือนไบรโอไฟต์กลุ่มอื่นๆ ทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำ ช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า เนื่องจากเซลล์มีคุณสมบัติพิเศษสามารถอุ้มน้ำได้ปริมาณมาก 4 ถึง 6 เท่าของน้ำหนักแห้ง และยังมีประโยชน์ช่วยคลุมดินป้องกันการพังทลายของหน้าดิน นอกจากนี้ยังสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม

ที่มา : กาญจนา วงค์กุณา. "รู้จักมอสส์ฟีนิกซ์ (Fissidens)" BRT Magazine. ฉบับที่ 24 (ต.ค. 2551) : 17.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป