นายมงคล คำสุข นักวิชาการป่าไม้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ. ชัยภูมิ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการ BRT รายงานการค้นพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ๑๕ ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน ๑๑ ชนิด หนึ่งในนั้นมี จิ้งเหลนห้วยหางหนาม (Tropidophorus hangnam, sp. nov.) ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ หางสั้นประกอบด้วยเกล็ดแหลมคล้ายหนาม พบอาศัยอยู่ใกล้ๆ ลำธารในป่าดิบแล้ง บางครั้งก็พบอยู่ในรูที่มีขนาดพอดีกับลำตัวตามใต้ก้อนหิน ซึ่งมันจะเอาทางหัวมุดลงไปโดยให้หางอยู่ปากรู ติดตามอ่านรายละเอียดของจิ้งเหลนชนิดนี้ได้ที่ The Thailand Natural History Museum Journal 1(2) : 165-176, December 2005

ที่มา: BRT Newsletter ๒๐ (ตุลาคม ๒๕๔๙) : หน้า ๓๖

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป