หลายคนเมื่อได้ยินเรียกว่า กะท่างน้ำ คงไม่รู้จักว่ามีรูปร่างเป็นอย่างไร แต่พอบอกว่าคือ จิ้งจกน้ำ อาจทายได้ว่ามีรูปร่างคล้ายจิ้งจกที่เราเห็นกันทั่วไป

กะท่างน้ำเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ในประเทศไทยมีเพียงชนิดเดียวคือ Tylototriton verrucosus แต่มีรูปร่างลักษณะภายนอกแตกต่างกันเป็น 2 แบบคือ แบบลำตัวสีส้มหรือเหลือง แพร่กระจายตามแนวเทือกเขาทางภาคเหนือได้แก่ เทือกเขาแดนลาว ถนนธงชัย และผีปันน้ำ อีกแบบมีลำตัวสีคล้ำอาศัยอยู่ตามแนวเทือกเขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่ เทือกเขาเพชรบูรณ์ จากการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยใช้ลำดับเบสของยีน 16s ribosomal RNA และ D-loop ของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ ทำให้เข้าใจว่าทำไมกะท่างน้ำชนิดนี้จึงมีความแตกต่างของการกระจายทางภูมิศาสตร์ รูปแบบของสีลำตัว ลักษณะกระดูกกะโหลกและกระดูกสันหลังบางชิ้นที่แตกต่างกันเป็น 2 แบบ คือพบว่ากระท่างน้ำชนิดดังกล่าวมี 2 สายทางพันธุกรรมที่แยกจากกันอย่างชัดเจน

ที่มา : ปรวีร์ พรหมโชติ. "หนึ่งชนิด สองแบบ ความแตกต่างของกะท่างน้ำในประเทศไทย" BRT Magazine. ฉบับที่ 24 (ต.ค. 2551) : 15.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป