เมื่อได้ยินชื่อนกเขาเปล้าจอมขี้เกียจ หลายคนคงสงสัยว่าทำไมจึงเรียกแบบนี้และนกชนิดนี้มีลักษณะอย่างไร

ที่ต้นไทรย้อยต้นหนึ่ง ซึ่งกำลังออกผลสุกเต็มต้น มีสัตว์ป่าและนกหลากหลายชนิดบินเข้ามากินผลไทร และทุกตัวจะบินจากไปเมื่ออิ่ม แต่มีนกเขาเปล้าธรรมดากลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมต่างจากนกอื่นๆ และต่างจากนกเขาเปล้าธรรมดาในที่อื่นๆ พวกมันบินเข้ามาสู่ต้นไทรย้อยตั้งแต่เช้ามืด จิกกินผลไทร ส่งเสียงอลหม่านเหมือนนกอื่นๆ ต่อมาพวกมันหยุดส่งเสียง แต่ต่อมาก็ส่งเสียงดังขึ้นมาจิกกินผลไทร เป็นอย่างนี้ซ้ำกันจนกระทั่งใกล้ค่ำจึงบินจากไป เมื่อเข้าไปสังเกตใกล้ๆ ต้นไทรก่อนหน้านี้จะรู้ว่าที่ไม่ได้ยินเสียงนกเขาเปล้ากลุ่มนี้คือนกกลุ่มนี้กำลังหลับ และเมื่อรู้สึกหิวจึงตื่นขึ้นมาส่งเสียงและกินผลไทร พออิ่มก็หลับอีก พฤติกรรมเหล่านี้จัดได้ว่าแปลกกว่านกเขาเปล้าในที่อื่นๆ ที่เมื่อกินอิ่มแล้วจะบินจากไป นับเป็นครั้งแรกที่นกเขาเปล้านอนคอยเฝ้ากินอยู่บนต้น เหมือนคนขี้เกียจไม่ยอมทำงาน เอาแต่กินกับนอน จึงเรียกนกเขาเปล้ากลุ่มนี้ว่า นกเขาเปล้าจอมขี้เกียจ

ลักษณะเด่นของนกเขาเปล้ากลุ่มนี้คือ ปลายปากหนาสีเหลืองแกมเขียว โคนปากสีแดง รอบตาสีฟ้าแกมเขียว ขนลำตัวเขียว ปีกมีแถบสีเหลือง ตัวผู้มีหลังสีน้ำตาลแดง ตัวเมียมีหลังสีเขียว

ที่มา : ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ. "นกเขาเปล้าจอมขี้เกียจกับต้นไทรย้อยที่เขานัน"  BRT Magazine. ฉบับที่ 24 (ต.ค. 2551) : 14.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป