เมื่อได้ยินชื่อกิ้งกือมังกรชมพู หลายคนอาจพอเดาออกว่าต้องเป็นกิ้งกือที่มีรูปร่างคล้ายมังกรและมีสีชมพู แต่อาจยังไม่รู้ว่าทำไมกิ้งกือชนิดนี้จึงต้องมีลักษณะรูปร่างแบบนี้

กิ้งกือมังกรชมพู (Desmoxytes purpurosea Enghoff, Sutcharit & Panha, 2007) หรือมังกรชมพู มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Shocking Pink Millipede ค้นพบโดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีลักษณะเด่นคือ มีสีสันสะดุดตาของ shocking pink ทำให้ต่างจากกิ้งกือชนิดอื่นๆ ที่มีสีสันลวดลายตามสิ่งแวดล้อม ผู้ค้นพบให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีพฤติกรรมชอบออกหากินตอนกลางวัน ทำให้กิ้งกือชนิดนี้ต้องปรับตัวให้มีสีสันสดใสแบบ shocking pink มีขนยื่นออกมารอบตัวเหมือนมังกร และขับสารพิษประเภทไซยาไนด์ออกมาเพื่อป้องกันศัตรู

ที่มา : สมศักดิ์ ปัญหา. ""กิ้งกือมังกรชมพู" กิ้งกือไทย ติดอันดับ 10 สุดยอดการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก" BRT Magazine. ฉบับที่ 24 (ต.ค. 2551) : 12.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป