เมื่อได้ยินคนเรียกเต่าชนิดนี้ว่า เต่าปูลู หลายคนอาจอยากรู้จักและพอเดาได้ว่าน่าจะมีรูปร่างลักษณะที่แปลกประหลาดกว่าเต่าทั่วไป

เต่าปูลู (Platysternon megacephalum) มีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษว่า big-headed turtle จัดอยู่ในวงศ์ Platysternidae เป็นเต่าน้ำจืดขนาดเล็ก จัดอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ มีขอบเขตการกระจายจากตอนใต้ของจีน เมียนมาร์ ไทย ลาว กัมพูชา จนถึงตอนเหนือของเวียดนาม มีรายงานพบเต่าชนิดนี้ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และกาญจนบุรี มีลักษณะรูปร่างที่แปลกประหลาดต่างจากเต่าทั่วไปคือ หัวมีขนาดใหญ่ ทำให้ไม่สามารถหดหัวเข้ากระดองได้ กระดองหลังค่อนข้างแบน ปากคล้ายปากนกแก้วคมและแข็งแรงมาก ขาทั้งสี่มีเล็บแหลมคม หางยาวมาก ด้วยลักษณะของขา เล็บ และหาง ทำให้เต่าชนิดนี้สามารถปีนป่ายโขดหินได้

ที่มา : เครือวัลย์ พิพัฒน์สวัสดิกุล และ กำธร ธีรคุปต์. ""เต่าปูลู" กับอนาคตที่น่าเป็นห่วง" BRT Magazine. ฉบับที่ 24 (ต.ค. 2551) : 13.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป