ถ้าถามนักดำน้ำหรือนักถ่ายภาพใต้น้ำว่าสนใจอะไรในทะเลลึก จะได้คำตอบว่าสนใจจะสัมผัสกัลปังหาด้วยสายตาของตนเอง เนื่องจากเป็นสัตว์ในทะเลลึกที่มีสีสันสวยงามสะดุดตา แผ่กิ่งก้านสาขาโบกสะบัดไปมาตามกระแสน้ำคล้ายพัดขนาดใหญ่

ตัวกัลปังหาแท้จริงมีขนาดเล็กมากประมาณครึ่งเซนติเมตร แต่มาอาศัยรวมกันเป็นหมื่นเป็นล้านตัวเกิดเป็นกอหรือต้นเดียวกันเรียกว่า โคโลนี แต่ละตัวของกัลปังหาเรียกว่า โพลิป (polyp) บริเวณปลายสุดของโพลิปจะมีส่วนเปิดสู่ภายนอกส่วนเดียวของร่างกายคือ ปาก ซึ่งมีหนวดที่มีลักษณะคล้ายขนนก 8 เส้น มาล้อมรอบ ทำหน้าที่คอยจับกินอนุภาคขนาดเล็กเป็นอาหาร ในบางครั้งจะใช้เข็มพิษจับเหยื่อด้วย

กัลปังหาส่วนใหญ่มีสีแดง ซึ่งอำพรางกัลปังหาจากศัตรู เนื่องจากแสงสีแดงเมื่อผ่านเข้าไปในมวลน้ำจะถูกดูดกลืนไปหมดที่บริเวณผิวน้ำ จึงไม่มีแสงสีแดงส่องไปกระทบตัวที่มีสีแดงของกัลปังหา ทำให้ศัตรูมองเห็นกัลปังหาเป็นสีดำทะมึนๆ ในความมืด

ถ้าไม่สังเกตให้ดี จะมองไม่เห็นว่าที่กิ่งก้านของกัลปังหามีสัตว์ตัวเล็กๆ เช่น กุ้งกัลปังหา ดาวเปราะ มาเกาะอยู่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกัลปังหา ดังนั้นกัลปังหาจึงทำหน้าที่เหมือนบ้านให้สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาพักพิง

ที่มา : รังสิมา ตัณฑเลขา. "กัลปังหา...งดงามตระการตาใต้ท้องทะเล" BRT Magazine. ฉบับที่ 24 (ต.ค. 2551) : 4-9.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป