หลายคนอาจสงสัยทำไมชื่ออึ่งกรายจันทบูรณ์ แต่คงพอเดาออกว่าเป็นเพราะพบครั้งแรกที่จังหวัดจันทบุรี

อึ่งกรายจันทบูรณ์ (Megophrys lekaguli) เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดหนึ่ง มีลักษณะสะดุดตาคือ มีลำตัวป้อม ขาสั้น ผิวหนังด้านหลังมีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแดง มีลายรูปนาฬิกาทรายสีน้ำตาลเข้มพาดอยู่ตั้งแต่บริเวณระหว่างตาจนถึงเอว พบเฉพาะในภาคตะวันออกของไทย พบครั้งแรกที่เขาสอยดาวใต้ จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณน้ำตกที่มีความสูงชันและมักพบอึ่งกรายจันทบูรณ์เพศผู้ส่งเสียงร้องอยู่ตามซอกหินริมน้ำตกหรือริ่มตลิ่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมและตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนจะเป็นช่วงที่พบลูกอ๊อดจำนวนมากตามใต้ก้อนหินริมตลิ่ง

ที่มา : พัชร ดนัยสวัสดิ์. "อึ่งกรายจันทบูรณ์" BRT Magazine. ฉบับที่ 28 (เม.ย.-ก.ย. 2553) : 30-31.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป