นกชายเลนปากช้อน นกชายเลนที่นับวันจะหาดูได้ยากที่สุดของโลกอีกสายพันธุ์หนึ่ง ซึ่งมีขนาดเล็กเพียง 15 เซนติเมตร ส่วนที่ถูกเรียกว่า นกชายเลนปากช้อน ก็เพราะปากส่วนปลายที่แผ่แบนคล้ายกับรูปช้อน ซึ่งมีไว้เพื่อกรองอาหารออกจากน้ำ โดยเมื่อน้ำไหลออกจากปากก็จะกักเหลือสัตว์น้ำเล็กๆ ขณะที่ลักษณะโดยรวมนั้นดูคล้ายนกสติ๊นท์คอแดง ในช่วงฤดูหนาว นกชายเลนปากช้อนมักจะอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย โดยเฉพาะแถบอ่าวไทยตอนในบริเวณนาเกลือ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร และ จ.เพชรบุรี

แต่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในหลายจุดบนเส้นทางการอพยพของนกชายเลนปากช้อน ทำให้มันต้องสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย บวกกับการเสื่อมโทรมของหาดเลน และภาวะแห้งแล้งในแดนทุนดราในรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งทำรังวางไข่ ทำให้ 30 ปีที่ผ่านมา ประชากรนกชายเลนปากช้อนลดลงถึง 80% และคาดการณ์ว่าขณะนี้เหลือเพียง 300 คู่

ปี 2551 สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (The World Conservation Union) ได้เลื่อนอันดับนกชายเลนปากช้อน จากนกที่มีความเสี่ยงสูญพันธุ์ จากระดับที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะสูญพันธุ์ เป็นความเสี่ยงสูงขั้นวิกฤตที่จะสูญพันธุ์

ที่มา : เกศินี จิรวณิชชากร. "นกชายเลนปากช้อน (Spon-Billed Sandpiper-Eurynorhynchus Pygmeus)" สารคดี. 24, 288 (ก.พ. 2552) : 25.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป