อวกาศไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม ประเทศไทยมีโครงการเพื่อศึกษาและค้นคว้าด้านอวกาศมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ที่ส่งนักเรียนไทยไปทดลองทำวิจัยในสภาวะไร้น้ำหนักมาเป็นระยะเวลาเกือบสิบปี นอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่พื้นฐานการสร้างจรวด การพัฒนาดาวเทียม ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีด้านอวกาศ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งทางด้านการรับมือกับพิบัติภัย ระบบนำทางอัตโนมัติ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับด้านการเกษตร

 

การสัมมนาเรื่อง การเดินทางสู่อวกาศของไทย  วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 13:30 - 16:30 น.  ห้องประชุม CC-301 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป