มดเป็นแมลงที่พบได้ทั่วไปตามบ้านและที่พักอาศัยแต่จริงๆพบส่วนใหญ่ได้ในป่ามากกว่าตามบ้าน จัดอยู่ในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera เหมือนกับผึ้ง ต่อ และแตน มดแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างของขนาดตั้งแต่ 1-20 มม. สีของลำตัวก็แตกต่างกันออกไปโดยมีสีตั้งแต่สีแดง สีดำ และสีน้ำตาล ถิ่นที่อยู่อาศัยก็หลากหลายคือ มดบางชนิดอาศัยอยู่ในดิน บางชนิดอาศัยอยู่ในดินที่ลึกลงไปถึง 4 เมตร บางชนิดอาศัยอยู่ตามซากใบพืช ใต้ก้อนหินหรือตามขอนไม้ บางชนิดอาศัยอยู่ตามเปลือกต้นไม้และบนยอดไม้ บางชนิดนำใบไม้สดมาต่อกันเป็นรัง มดที่กินได้ในตำบลห้วยเขย่งมี 2 ชนิด คือ มดแดงและแมงมันหรือแมลงมัน มดแดงสามารถกินได้ทุกระยะในวงชีวิตได้แก่ ระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้และตัวเต็มวัย ที่ชาวบ้านบอกว่ากินไข่มดแดงแท้จริงกำลังกินมดแดงระยะตัวหนอนและดักแด้เนื่องจากไข่มดแดงจริงๆมีขนาดเล็กมาก รสชาติที่อร่อยของไข่มดแดงมาจากส่วนประกอบของไขมันและโปรตีนที่สะสมอยู่ในตัวหนอน นอกจากนี้ชาวบ้านยังนิยมกินตัวเต็มวัยที่เป็นพวกมีปีกหรือที่เรียกว่าแม่เป้ง สำหรับตัวเต็มวัยที่ไม่มีปีกหรือมดงานยังสามารถนำมาประกอบอาหารจะให้รสเปรี้ยวเนื่องจากในตัวมดแดงจะมีกรดฟอร์มิกที่ใช้ในการป้องกันตัว ส่วนแมงมันหรือแมลงมันมดที่มีปีกได้รับความนิยมในการนำมาประกอบอาหารส่วนมดงานของแมงมันจะมีขนาดเล็กมากๆและยังกัดเจ็บ แมงมันเป็นมดที่อาศัยอยู่ในดินพอถึงฤดูผสมพันธุ์มดที่มีปีกจะออกมาจากรังเพื่อบินไปผสมพันธุ์ซึ่งเป็นช่วงฤดูการกินแมงมันของชาวบ้าน ถ้ารังไม่ถูกทำลายแมงมันก็จะบินออกจากรังมาให้ชาวบ้านเก็บกินเป็นอาหารอีกหลายปี

ที่มา : ชมัยพร  บัวมาศ. "มดกินได้ในห้วยเขย่ง" BRT Newsletter. ฉบับที่ 21 พิเศษ (มี.ค. 2550) : 54.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป