หนอนหน่ายเป็นพืชสกุลหางกระรอกที่พบได้ในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้า และลานหิน ชาวอีสานซึ่งนิยมรับประทานปลาร้าใช้พืชชนิดนี้ใส่ลงไปในไหปลาร้าเพื่อขับไล่หนอน นอกจากมีสรรพคุณไล่หนอนในไหปลาร้า ทั้งต้นเมื่อนำมาต้มน้ำดื่มมีสรรพคุณรักษาโรคกระเพาะ นอกจากมีประโยชน์ในด้านอาหารการกินหนอนหน่ายซึ่งมีช่อดอกขนาดใหญ่และมีดอกจำนวนมากที่มีสีสันสวยงามยังเหมาะที่จะนำไปเป็นไม้ดอกไม้ประดับอีกด้วย หนอนหน่ายถูกเรียกชื่อไปต่างๆ กันในแต่ละจังหวัด เช่น จังหวัดสระบุรีเรียกหางหมาจอก จังหวัดเชียงใหม่เรียกหญ้าหางเสือ จังหวัดกาฬสินธุ์เรียกขี้หนอน จังหวัดกาญจนบุรีเรียกเสลดพังพอนกะเหรี่ยง และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกเหนียวหมา

ที่มา : ประนอม  จันทรโณทัย. "หนอนหน่าย พืชคู่วัฒนธรรมไทยอีสาน" BRT Magazine. ฉบับที่ 27 (ต.ค. 2552-มี.ค. 2553) : 18.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป