ปุดคางคกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในวงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae) มีลักษณะของผลที่มีผิวขรุขระคล้ายผิวของคางคกจึงเป็นที่มาของชื่อปุดคางคก ช่อดอกของปุดคางคกจะโผล่ขึ้นมาจากเหง้าและบานอย่างสวยงามเหนือพื้นดินโดยจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม เจริญได้ดีในสภาพอากาศแบบร้อนชื้นและทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีดังนั้นจึงพบพืชชนิดนี้ได้ในหลายภูมิภาคของทวีปเอเชียสำหรับประเทศไทยซึ่งมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นจึงเหมาะต่อการเจริญแพร่พันธุ์ของปุดคางคก ทางภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกชุกตลอดปีพบว่ามีปุดคางคกกระจายอยู่ทั่วไปเกือบทุกจังหวัด

ที่มา : วาสนา  จงไกรจักร์. "ปุดคางคก "ดอกไม้บนดิน"" BRT Magazine. ฉบับที่ 27 (ต.ค. 2552-มี.ค. 2553) : 19.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป