เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา มีข่าวรายงานว่า ขณะนี้เริ่มมีชาวบ้านออกมาขุดหา "ว่านจักจั่น" อีกครั้ง ในบริเวณป่าช้าวัดบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เนื่องชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่ช่วยให้มีโชคลาภ ทั้งนี้ฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดทำเอกสารความรู้ เรื่อง นักวิชาการเตือนภัย "เชื้อรา" ใน "ว่านจักจั่น" ย้ำ! ห้ามต้มกิน เพราะอาจมีพิษท้องร่วงรุนแรง ขึ้น เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ "ว่านจักจั่น" ว่า แท้จริง คือ "จักจั่นที่ตายจากการติดเชื้อรา" หรือ "ราแมลง" ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าเป็นราในสกุล คอร์ไดเซพ (Cordyceps sp.) พร้อมชี้แจงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถึงชีวิตหากนำมาต้มบริโภค

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป