เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานเสวนา เรื่อง "ไขรหัส ยีนแพ้ยา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย" โดยมี รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร.วงศกร พูนพิริยะ นักวิชาการ สวทช. และ รศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร

พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยล่าสุด พบการตรวจยีน HLA-B*1502 ในคนไทย สามารถใช้คัดกรองผู้ที่มีโอกาสเกิดการแพ้ยาโรคลมชัก-คาร์บามาซิปิน (Carbamazepine) ซึ่งจะมีอาการแพ้รุนแรงแบบสตีเวนส์ จอห์นสันได้สำเร็จ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของวงการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของประเทศไทย ที่จะช่วยป้องกันและลดอัตราผู้ป่้วยและผู้เสียชีวิตจากการแ้พ้ยาดังกล่าวได้ เนื่องจากรายงานของ WHO Uppsala Monitoring Center (WHO-UMC) พบว่าประเทศไทยมีรายงานการเกิดการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงแบบ SJS และ TEN จากยาคาร์บามาซิปินสูงที่สุดในโลก!! อีกทั้งผู้ป่วยที่มีโอกาสมีอาการแพ้ที่รุนแรงนี้พบได้ราว 2-7 รายใน 1 ล้านคน มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงคือประมาณ 25-80% และที่สำคัญคือปัจจุบันไม่มียารักษาเฉพาะ จึงรักษาได้ตามอาการเท่านั้น

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป