ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ เจ้าของผลงานหนังสือขายดีอันดับ 1 “PUSH THE LIMIT….เก่งได้ ไร้ขีดจำกัด” นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จะบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์จากชีวิตนักเรียนต่างจังหวัด ผ่านชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ สู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลก และผู้จุดประกายการเป็นนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยแก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเด็กและเยาวชนล้วนมีศักยภาพในตนเอง หากจะดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาให้เป็น “คนดีที่เก่งและประสบความสำเร็จ” ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้อย่างไร

การบรรยายพิเศษเรื่อง เก่งได้...ไร้ขีดจำกัด (PUSH THE LIMIT)  วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 13:30 - 16:00 น. ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (SSH) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป