จากกรณีศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ประกาศมาตรการกระชับพื้นที่กดดันผู้ชุมนุมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและทหารหลายจุดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้ คือ การเผายางรถยนต์ ที่ก่อให้เกิดมลพิษและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงการนำรถบรรทุกน้ำมันมาจอดไว้บริเวณถนนใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย  สร้างความวิตก กังวลต่อประชาชนว่าอาจจะมีการระเบิดเกิดขึ้นหรือไม่ ฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ จึงได้สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านดับเพลิง และนักวิชาการเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยางรถยนต์ อันตรายต่อร่างกายจากการเผายางรถยนต์ และวิธีการดับเพลิง

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป