การติดตั้งแม่แบบเอกสาร (Document Template) ของ OpenOffice.org Writer ทำได้โดยคัดลอกไฟล์แม่แบบเอกสารหรือดาวน์โหลดไฟล์แม่แบบเอกสาร เช่น แม่แบบเอกสารของ สวทช. เมื่อได้ไฟล์แม่แบบเอกสารแล้ว ก็เริ่มเปิด OpenOffice.org Writer ต่อด้วยคลิกเมนูคำสั่ง File, Templates, Organize...

Writer Template

เมื่อปรากฏจอภาพจัดการแม่แบบเอกสาร

Writer Template

 ให้คลิกโฟลเดอร์ My Templates แล้วคลิก Commands เลือกคำสั่ง Import Template...  เลือกไฟล์แม่แบบที่ดาวน์โหลดหรือคัดลอก

Writer Template

เมื่อนำเข้าไฟล์แม่แบบแล้ว จะปรากฏชื่อไฟล์แม่แบบภายใต้ My Templates

Writer Template

ให้คลิกเลือกไฟล์แม่แบบที่นำเข้า คลิกปุ่ม Commands ต่อด้วยคำสั่ง Set As Default Template เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ปิด OpenOffice.org แล้วเปิดใหม่ จะพบว่าต้นแบบงานพิมพ์ของ Writer จะเป็นไปตามแม่แบบที่เลือก

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป