ลักษณะงานส่วนใหญ่ของหนุ่มสาวในปัจจุบัน คืองานออฟฟิศ  หนุ่ม - สาวออฟฟิศที่นั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ เป็นเวลานานๆ นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาและปวดเมื่อยบริเวณส่วนบนของร่างกายหรือไม่? หากคุณกำลังรู้สึกเช่นนั้น...  คุณมีโอกาสที่จะเป็น "โรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) หรือโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม (Computer Syndrome)" เรามาศึกษาวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรมพร้อมกันเถอะครับ

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป